TABLE OF CONTENTS - LEARNING TURKISH THE TURKISH LANGUAGE ON FACEBOOK LEARN TURKISH ON TWITTER Learn Turkish - Pinterest Learn Turkish - GOOGLE+
e-Learning TurkishOptions

Conjunctions and Prepositions as Keywords in Turkish Language


Bakanlar Kurulu The Council of Ministers 
Başbakan Prime Minister
Başbakan Yardımcısı Deputy Prime Minister
Dışişleri Bakanı Minister of Foreign Affairs
İçişleri Bakanı Minister of the Interior
Ekonomi Bakanı Minister of Economy
Maliye Bakanı Minister of Finance
Millî Eğitim Bakanı Minister of National Education
Millî Savunma Bakanı Minister of National Defense
Sağlık Bakanı Minister of Health
Adalet Bakanı Minister of Justice
Kalkınma Bakanı Minister of Development
Kültür ve Turizm Bakanı Minister of Culture and Tourism
Gümrük ve Ticaret Bakanı Minister of Customs and Trade
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Minister of Food, Agriculture and Animal Breeding
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Minister of Energy and Natural Resources
Orman ve Su İşleri Bakanı Minister of Forestry and Water Works
Çevre ve Şehircilik Bakanı Minister of Environment and Urban Planning
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Minister of Labour and Social Security
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Minister of Science, Industry and Technology
Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Minister of European Union Affairs and Chief Negotiator
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Minister of Family and Social Policy
Gençlik ve Spor Bakanı Minister of Youth and Sports